Naše zastúpenie

Slovenská
republika
Česká
republika

VZORKOVNÍK FARIEB

WOODEX s 150 tisícmi odtieňmi uspokojuje aj tých najnáročnejších zákazníkov.

           
           
vzorkovník odtieňov »

Technologický postup pri povrchovej úprave dreva

Drevo ako stavebný materiál nestráca na svojej dôležitosti a obľúbenosti, je teda využívané na najrôznejšie účely. Používame ho doslovne od pivnice až po strechu, v tesárskych a stavebných rezivách, latách, trámoch, lištách, atď. Najčastejšie sa stretávame s delením dreva na drevo mäkké a tvrdé. Medzi najtvrdšie dreviny patria napríklad merbau, jarrah, či kanadský javor. Ich opozitom je napríklad smrek, borovica alebo breza. Tvrdosť dreva je určená jeho hustotou. Pod pojmom hustota rozumieme pomer medzi hmotou a objemom. Drevná hmota sa skladá z pórov a stien, ktoré ich obklopujú a v našom prípade určujú nasiakavosť impregnácií a povrchových úprav. Preto musíme k drevnej hmote a jej povrchovej úprave pristupovať dôsledne a ohľaduplne.

Vlhkosť
Základným predpokladom celkovej kvality povrchovej úpravy na drevnej hmote je vlhkosť. Tá nesmie prekročiť 15%. Nedodržanie požadovanej vlhkosti a následné použitie náterových hmôt, môže spôsobiť v priebehu používania dreveného výrobku značné problémy. Spravidla sa vlhkosť z drevnej hmoty vždy odparí, tým sa dokáže narušiť celková vrstva povrchovej úpravy tak, že sa na nej vytvoria malé mikroprasklinky. Potom sa povrchová úprava nezakotví do drevnej hmoty a následná životnosť výrobkov je iba jeden až dva roky. Poznáme to aj vďaka odlupujúcim sa vrstvám, pod ktorými sa objaví čistá drevná hmota.

Brúsenie
Vyrovnávanie nerovností povrchov sa realizuje brúsením. Z povrchu dreva sa odoberie mikrotrieska (drevný prach) pomocou brúsnych zŕn. Odporúčame brúsiť takzvanou odstupňovanou radou brúsiva. Vzhľad a kvalita povrchu potom závisia na jeho zrnitosti. Jemnejšie zrno má vyššie číslo a vytvára hladší povrch. Naopak hrubé zrno má číselné označenie nižšie a vytvára hrubý povrch. Spravidla sa brúsi 2-3x, a to najskôr brúsnymi papiermi, ktoré majú hrubšie zrno. Jemnejšími papiermi sa potom plochy dobrusujú. Veľmi veľa zákazníkov sa mylne domnieva, že čím vyššia zrnitosť bude pri brúsení použitá, tým je to lepšie pre drevinu. Opak je ale pravdou. Drevnú hmotu tým spravidla preleští a tak sa zhorší schopnosť nasiaknuť impregnačné látky, ktoré sa majú dostať čo najhlbšie do drevnej hmoty. Ďalej môže drevná hmota obsahovať väčšie množstvo živice, ktorá v dreve môže spôsobovať rôzne vady na náteroch. Pôsobením tepla zväčšuje svoj objem, vyteká a môže prenikať cez náter. Z týchto dôvodov je potrebné živicu odstrániť buď vyškrabaním, vytavením pomocou horúceho telesa, alebo vymytím, napr. riedidlom TEKNOSOLV 1621.

Impregnácia
Drevo ako každý iný prírodný materiál ma veľa prirodzených nepriateľov. Popri poveternostným vplyvom, akými sú napr. slnko, mráz, kyslé prostredie a voda, sú to aj biologický nepriatelia. Každé drevo je podľa miesta a spôsobu použitia vystavené nebezpečenstvu poškodenia drevokazným hmyzom a hubami vrátane drevomorky domácej. Práve preto je dobré impregnovať drevnú hmotu vhodným prípravkom WOODEX Kyllaste. Impregnáciu je dobre vykonávať máčaním, ktoré je hneď po tlakovej impregnácií najúčinnejšie zo všetkých možných spôsobov aplikovania. V prípade aplikovania náterom alebo nástrekom je vhodné byť čo najstarostlivejší. Po ošetrení dreva pomocou našich prostriedkov, môžeme pristúpiť k ďalším povrchovým úpravám. Je potrebné si uvedomiť, s akými druhom dreva pracujeme, či ide o masívne drevo mäkké (smrek, borovica,..), alebo tvrdé (orech, buk, dub). Toto všetko potom ovplyvňuje samotnú nasiakavosť ďalších vrstiev farieb alebo lazúr.

Lazúry
Súčasnou častou požiadavkou väčšiny zákazníkov je udržať krásu dreva s použitím lazúrovaných náterov, ktoré by čo najlepšie vyhovovali vonkajšiemu prostrediu. Donedávna väčšina výrobcov dávala prednosť a vyrábala silnovrstvé lazúrovacie látky. Ich nízka odolnosť proti vplyvom slnečného žiarenia a ostatným poveternostným vplyvom prispeli k dnešným zmenám a pokrokom, keď intenzívny vývoj nových surovín umožnil zlepšiť ich vlastnosti. Naše náterové hmoty značky WOODEX sú vyrábané v najmodernejších podmienkach a a najväčší dôraz sa kladie na zachovanie kvality. Dlhú životnosť náterov zaručuje obsah špeciálnych látok, UV absorbentov a obsah prírodných a syntetických olejov, ktoré chránia drevo pred účinkami ultrafialového žiarenia a poveternostných vplyvov.

Pri ich použití vynikne prirodzená krása dreva a jeho kresba a štruktúra sa zvýraznia a prefarbia.
Najbežnejšia povrchová úprava dreva je pomocou štetca, teda natieraním.
Z bohatej ponuky štetcov si vyberieme taký, ktorý nám odpovedá na účel použitia. Ďalšie hľadisko, ktoré je pri výbere štetca nutné zohľadniť, je jeho správna šírka. Tá by mala čo najviac korešpondovať materiálu, ktorý budeme natierať. Úzky štetec na široký materiál - znamená príliš veľa ťahov a hrozbu nerovnomerného povrchu. Široký štetec na úzky materiál - zase spôsobí stekajúcu lazúru po hranách. Navyše niektoré druhy štetcov majú rozštiepené konce, ich vlasy sú tak jemnejšie a lepšie držia a roztierajú lazúru.
Ďalší dobrý a kvalitný spôsob nanášania je pomocou valčekov. Jeho hlavnú výhodu vidíme v tom, že valček zaberie väčšie množstvo lazúry, nepúšťa chĺpky a jeho ťahy nie sú tak viditeľné ako pri použití štetca.

Pri natieraní alebo nanášaní lazúr pomocou akýchkoľvek z predstavovaných spôsobov je nutné dodržať jednoduché zásady. Teplota okolia by pri nanášaní mala byť od +5°C do +30°C.
Pri nanášaní štetcom alebo valčekom by ťahy mali korešpondovať letokruhom. Jednotlivé vrstvy nánosov lazúr je dobré nanášať na zaschnutú predchádzajúcu vrstvu s jemným prebrúsením maximálnej zrnitosti 220.

Platí obecné pravidlo, že jeden deň jedna vrstva, druhý deň vrstva druhá. Odporúčame max. tri dobre rozotrené vrstvy.

Pri takto dodržanom technologickom procese poskytne výrobca záruku minimálnej životnosti:

  • Woodex Transparent - 5 rokov,
  • Woodex Aqua - 5 rokov a
  • Woodex Eko - 7 rokov.

Keďže nedokážeme byť pri každej aplikácií, ktorá sa na území celej Európy realizuje, môžeme našim zákazníkom poskytnúť garanciu na celý náterový systém a vždy im dobre poradiť. Kontakt na týchto telefónnych číslach


Súvisiace kategórie článkov :