Naše zastúpenie

Slovenská
republika
Česká
republika

VZORKOVNÍK FARIEB

WOODEX s 150 tisícmi odtieňmi uspokojuje aj tých najnáročnejších zákazníkov.

           
           
vzorkovník odtieňov »

PORADENSTVÍ

Technologický postup pri povrchovej úprave dreva

Drevo ako stavebný materiál nestráca na svojej dôležitosti a obľúbenosti, je teda využívané na najrôznejšie účely. Používame ho doslovne od pivnice až po strechu, v tesárskych a stavebných rezivách, latách, trámoch, lištách, atď. Najčastejšie sa stretávame s delením dreva na drevo mäkké a tvrdé. Medzi najtvrdšie dreviny patria napríklad merbau, jarrah, či kanadský javor. Ich opozitom je napríklad smrek, borovica alebo breza. Tvrdosť dreva je určená jeho hustotou. Pod pojmom hustota rozumieme pomer medzi hmotou a objemom. Drevná hmota sa skladá z pórov a stien, ktoré ich obklopujú a v našom prípade určujú nasiakavosť impregnácií a povrchových úprav. Preto musíme k drevnej hmote a jej povrchovej úprave pristupovať dôsledne a ohľaduplne.